Sacher & Co. proizvodi kutije za satove i nakit i održava do danas zanatstvo i tradiciju, što je već postavilo uspjeh osnivača Georga Friedricha Adlera 1846. godine.

Sacher

Sacher & Co. proizvodi kutije za satove i nakit i održava do danas zanatstvo i tradiciju, što je već postavilo uspjeh osnivača Georga Friedricha Adlera 1846. godine.