NAJKOMPLETNIJA PONUDA SATOVA I NAKITA

Uvjeti poslovanja

 

OPĆI UVJETI PRODAJE

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete online kupovine prije korištenja web stranice www.heta.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

 

OSNOVNI PODACI

 

Heta d.o.o. Sjedište: Vlaška 62, 10 000 Zagreb MBS: 080019429 OIB: 15796295615 IBAN: HR2724840081101199541 RaiffeisenBank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb Direktor: Jasmin Alagić Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu Temeljni Kapital: 200.360,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Tel: 01-4617-037 Email: [email protected]

 

 1. OPĆE ODREDBE 

Svi podaci na Internet stranici www.heta.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, jamstva, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.heta.hr i online kupnje.

 

1.1. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje: Prodavatelj: trgovačko društvo Heta d.o.o.,Vlaška 62,10000 Zagreb. Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.heta.hr. Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.heta.hr te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda. Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno. Korištenje www.heta.hr: pristup stranici www.heta.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, ponude, proizvodu i /ili ostvarivanja Internet trgovine. Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.heta.hr. Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.heta.hr, a koje je moguće kupiti putem online kupovine.

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

 

1.2. Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda, kad Prodavatelj kao elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da

prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

1.4. Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih Proizvoda isključivo na istom području.

1.5. Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.heta.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 60. ZZP. Korištenjem www.heta.hr smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete

 1. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI 

2.1. Korisnik se obvezuje da neće -Koristiti Internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima -Unositi na Internet stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.
2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani. Fotografije prikazane na www.heta.hr samo su ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti Prodavatelja. Prodavatelj zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

2.3. Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice

2.4. Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.heta.hr, pod uvjetom javne objave na www.heta.hr Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

2.5. Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.heta.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine..

2.6. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog

zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

 1. ONLINE KUPOVINA 

3.1. Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati na Internet stranici www.heta.hr. Korisnik Internet stranice www.heta.hr dužan je registrirati radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Registracijom korisnik potvrđuje:

Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete. Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka.

Da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprečavanja eventualnih zlouporaba Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na E-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.

3.2. Prodavatelj se obvezuje na www.heta.hr Internet stranici redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinom rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavaju prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima

3.3. Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba ZZP-a potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.4. Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema nastalog zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledat i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promjene registriranih podataka.

3.6. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-maila, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

 1. CIJENE PROIZVODA 

4.1. Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u euru te je u istima sadržan pripadajući PDV.

4.2. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe.

 

 1. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA 

Naručene proizvode i dostavu, kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe.

PLAĆANJE PUTEM INTERNET TRGOVINE

 

Narudžbu možete platiti jednokratno te do 12 rata – naši načini plaćanja su prilagođeni vašim mogućnostima.

Virmansko plaćanje

 

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, započet ćemo s obradom Vaše narudžbe. Kako se datumi izrade narudžbe i zaprimanja uplate mogu razlikovati, moguće je pomicanje datuma isporuke.

Plaćanje pouzećem

 

Platite prilikom preuzimanja pošiljke.

Plaćanje karticom prilikom preuzimanja

 

Plaćanje se izvršava korištenjem mobilnih terminala koji se nalaze kod Dostavljača. Plaćanje se može vršiti kreditnom ili debitnom karticom, a primaju se iduće kartice: MasterCard, Maestro, Visa, Union Pay International

Plaćanje karticama:

 

OBROČNA OTPLATA

 

ZABA:

 • Visa, MasterCard i Maestro jednokratno
 • Visa i MasterCard do 12 rata

 

PBZ:

 • American Express, Visa, MasterCard i Maestro jednokratno
 • American Express, Visa i Maestro do 6 rata

 

ERSTE

 • MasterCard,Visa, Diners i Maestro jednokratno
 • Diners do 12 rataPLAĆANJE U POSLOVNICAMA

Gotovina

 

Kreditne i debitne kartice:

-American Express -Diners Club -Maestro -MasterCard -VISA
Obročno plaćanje:

-Kartice Zagrebačke, PBZ i Erste Banke – do 6 rata -Diners Club – do 12 rata

Uvjeti obročnog plaćanja:

Minimalni iznos 500 kn MasterCard, VISA, Diners, American Express i debitne kartice komercijalnih banaka (ovisno o ugovoru klijenata i banke)

Plaćanje putem servisa KeksPay

Brzo i jednostavno plaćanje, bez prepisivanja podataka s kartice. Kod plaćanja, kupci nemaju dnevnih ni mjesečnih limita i ne plaćaju nikakve naknade.

Za plaćanje putem servisa KeksPay nije bitno u kojoj banci kupac ima poslovni račun, servis KeksPay prihvača sve račune bez ikakvih skrivenih ili paušalnih/dodatnih troškova.

Kriptovalute (PayCek servis)

Želite li platiti kriptovalutama to vam omogućuje PayCek elektronički platni servisa koji će vašu uplatu u kriptovalutama odmah preračunati u HRK. PayCek je prilagođen za sve vrste naplata i poseban je naglasak stavljen na brzinu transakcija. PayCek prihvaća najpopularnije kriptovalute: bitcoin, ether, ripple, stellar i EOS. Jednostavno, brzo i sigurno!

 1. JAMSTVO I SERVISI 

6.1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na www.heta.hr Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

6.2. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog Proizvoda nalaze se u jamstvenom listu kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

6.3. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju može podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu E-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja.

 1. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA 

Odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje prodajemo sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od

prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka trgovac sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima može imati jednu od sljedećih obveza:

 1. uklanjanje nedostatka
 2. predaja druge stvari bez nedostatka,
 3. sniženje cijene,
 4. raskid ugovora.

 

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, trgovac ne snosi odgovornost.

 1. DOSTAVA

Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu najdulje u roku od 7 dana, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12 sati od ponedjeljka do petka, radnim radnom, računajući od dana uplate. U slučaju nemogućnosti dostave naručenog Proizvoda ili pomicanja termina isporuke, Prodavatelj Kupca obavještava putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi termin isporuke ili se vraća uplaćeni iznos u cijelosti. Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Cijene dostave:

-Dostava je besplatna za sve narudžbe iznad 39,99 EUR.
-Dostava se naplaćuje 4 EUR za narudžbe ispod 40 EUR.
-Dostava je moguća unutar područja Republike Hrvatske.
-Nakon što zaprimimo Vašu narudžbu, proizvod će biti isporučen u roku od 1 – 7 radnih dana.

Beskontaktna dostava: Za sve narudžbe plaćene putem kartica ili uplatom na naš račun, omogućili smo beskontaktnu dostavu.

Prilikom preuzimanja narudžbe, molimo Vas detaljno pregledajte pošiljku. U slučaju oštećenja na pakiranju molimo Vas nemojte preuzeti pošiljku.

Kontaktirajte nas na:

Email: [email protected] Tel: 01-4617-037

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni paket u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog, te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati.

 1. RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOGA PROIZVODA 

9.1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda. od strane Kupca, Pisanu obavijest o raskidu ugovora Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju. U tom slučaju, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.

9.2. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. 86. Zakona o zaštiti potrošača.

9.3. Kupac ima pravo na povrat Proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju kada je isporučen Proizvod koji nije naručen.

9.4. „Potrošač“ znači svaka fizička osoba koja u ugovorima obuhvaćenim ovom Direktivom djeluje u svrhe koje ne ulaze u okvir njezine trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;

9.5. Otkazivanje i raskid ugovora

Kupac može otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku do trenutka isporuke proizvoda Kupcu slanjem izjave o otkazu narudžbe putem elektroničke pošte na mail: [email protected] Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora obrazac.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dan kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

9.6. Povrat novca: Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

9.7. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

9.8. Troškovi povrata robe: Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

9.9. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe: Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 1. TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji kupac zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane kupca, a u slučaju da ne bude raskinut.

 1. PODNOŠENJE PISANIH PRIGOVORA

Sukladno čl. 10. ZZP, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte, faxa ili elektroničke pošte na adresu Prodavatelja: Heta d.o.o. Vlaška 62,10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte Prodavatelja [email protected] te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 1. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, npr:

 1. Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Zagreb, Kneza Mislava 12, [email protected];
 2. Profi Test d.o.o., Centrom za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2, [email protected]
 3. Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, [email protected];