NAJKOMPLETNIJA PONUDA SATOVA I NAKITA

Slikaj i osvoji poklon bon!

Dragi naši kreativci,

HETA Vas želi nagraditi i stoga krećemo s nagradnim natječajem!

Vaš zadatak je fotografirati se s kupljenim satom ili nakitom iz naše bogate ponude te objaviti fotografiju na svome Facebook ili Instagram profilu uz obavezno korištenje hashtagova #HETA1892 i #nazivBranda.

Svakog mjeseca biramo najkreativniju fotografiju, krećemo od 01.05.20202. godine, a pobjednik ili pobjednica osvajaju poklon bon u iznosu od 1.000,00 kn / 133 eur!

 

Radujemo se Vašim fotkama! Neka pobjedi najbolja!

 

Dobitnica za 5. mjesec 2022.

Link: https://www.instagram.com/p/Cds6GjhpYPd/

 

Dobitnica za 6. mjesec 2022.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2207313852768773&set=a.320982731401904

 

Dobitnica za 7. mjesec 2022.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5395408250494296&set=a.409615302406974

 

Dobitnici za 8. mjesec 2022.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5708365119227869&set=a.617221031675662

 

Dobitnica za 9. mjesec 2022.

Link: https://www.instagram.com/p/CiNrODTMj_F/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

 

Dobitnica za 10. mjesec 2022.

Link: https://www.instagram.com/p/CkWvK0nK3cM/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

 

Dobitnica za 11. mjesec 2022.

Link: https://www.instagram.com/p/CleugVBDktt/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

 

Dobitnica za 12. mjesec 2022.

Link: https://www.instagram.com/p/CmGyoY3DPln/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

Dobitnik za 01. mjesec 2023.

Link: https://www.instagram.com/p/CnXzzASsFZm/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

Dobitnica za 02. mjesec 2023.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2374655049374353&set=a.198317113674835

 

Dobitnik za 3. mjesec 2023.

Link: https://www.facebook.com/photo?fbid=6077102429047726&set=a.5970987849659185

 

Dobitnik za 4. mjesec 2023.

Link: https://www.instagram.com/p/CrTYUzmMOaI/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg%3D%3D

 

Dobitnik za 5. mjesec 2023.

Link: https://www.instagram.com/p/Cs4Mp1Ksss0/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg%3D%3D

 

Dobitnik za 6. mjesec 2023.

Link: https://www.facebook.com/photo?fbid=6459123244146630&set=a.692533324139013

 

Dobitnica za 7. mjesec 2023.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=936725187434909&set=a.128845041556265

 

Dobitnica za 8. mjesec 2023.

Link: https://www.facebook.com/photo?fbid=6811781458873393&set=pcb.6811781568873382

 

Dobitnica za 9. mjesec 2023.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=7594186220607959&set=a.671346319558685

 

Dobitnica za 10. mjesec 2023.

Link: https://www.instagram.com/p/CyYI1gFoDaD/?igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

 

Dobitnica za 11. mjesec 2023.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=7503974192967617&set=a.497107926987647

 

Dobitnica za 12. mjesec 2023.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=24478150195164698&set=a.24478153905164327

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju „Slikaj i osvoji 1000kn“

Članak 1.
Priređivač natječaja je HETA d.o.o., Vlaška 62, 10 000 Zagreb, OIB: 15796295615, (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati na platformama Facebook i Instagram.

Članak 2.
Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju (dalje u tekstu:Natječaj).

Članak 3.
Svrha Natječaja je darivanje najkreativnije osobe u svrhu promidžbe tvrtke HETA.

Članak 4.
Natječaj započinje od nedjelje, 01. svibnja 2022. godine, a traje do opoziva Priređivača.

Članak 5.
Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika u Natječaju i jednaka mogućnost dobitka nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Članak 6.
Nagradni natječaj obuhvaća sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i njihove uže obitelji.
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Za maloljetnu osobu Suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati. Maloljetnici se mogu natjecati u nagradnom natječaju ukoliko imaju izričitu suglasnost roditelja ili skrbnika.
Prema zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju.
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Nagrada je neprenosiva na drugu osobu.

Članak 7.

Priređivač nema alate za provjeru zanimanja/djelatnosti fizičke osobe u smislu ograničavanja sudjelovanja osobama (obrtnicima ili članovima trgovačkih društava) koje se u okviru svoje zanimanja/djelatnosti i inače trajno ili privremeno bave kreativnim fotografiranjem (koje je i tema Natječaja) s namjerom ostvarivanja primitaka.

Članak 8.
Sudjelovanjem u Natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se fotografije i podaci vidljivi na profilu putem kojeg sudjeluju u Natječaju mogu objaviti na internet stranicama www.heta.hr i na Facebook i Instagram kanalima Heta. Sudionici Natječaja pristaju, bez iznimke, da Priređivač po potrebi koristi fotografije prikupljene unutar Natječaja tijekom sljedeća 24 mjeseca za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudioniku.

Članak 9.
Natječaj se realizira na način da se na internet stranici www.heta.hr i na Facebook i Instagram kanalima Heta objavljuje početak. Mehanizam nagradnog natječaja je da natjecatelji naprave najkreativniju fotografiju sebe s kupljenim satom ili nakitom iz ponude Priređivača. Natječaj se odvija od 01.05.2022. do opoziva Priređivača, pri čemu se svaki mjesec odabire pobjednik koji će osvojiti poklon bon u vrijednosti od 1.000,00 kn / 133 eur, a isti se objavljuje na internet stranici www.heta.hr i na Facebook i Instagram kanalima Heta. Pobjednik se odabire uz pomoć HETA d.o.o. Pobjednik (osoba koja osvaja nagradu) je ona osoba koju je HETAd.o.o. odabrala po najboljoj kreativnosti.

Članak 10.
Dar se sastoji od POKLON BONA u vrijednosti od 1.000,00 kn / 133 eur. Dar osigurava HETA d.o.o.. Uručenje dara dobitnicima realizirat će se pravodobno, na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Natječaja.

Članak 11.
Darove dobitnici podižu uz dokazivanje vlasništva nad profilom na kojem je objavljena pobjednička fotografija.
Dar nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Trenutkom preuzimanja dara, odnosno potvrdom o preuzimanju dara, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Natječaja prema Dobitniku.
Dobitnici su dužni iskoristiti poklon bon najkasnije do trideset dana po objavi dobitnika. Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje dara, te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu dara. U slučaju da u roku od trideset dana  dobitnik ne preuzme dar, gubi pravo potraživanja istog.

Članak 12.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Natječaj te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 13.
Sudjelovanjem u Natječaju svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.heta.hr, a njegova  valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

Članak 15.
Facebook i Instagram nisu odgovorni za promociju niti imaju veze s natjecanjem, te ih se oslobađa svake odgovornosti od svakog pojedinog sudionika.

 

U Zagrebu, 01. svibnja 2022. godine


je dodano u vašu košaricu:
Naplata